Logo - Insights Practitioner

 

 

 

 

De effectiviteit en productiviteit van organisaties, teams en medewerkers hangt vaak nauw samen met de mate waarin mensen zichzelf en anderen (hun collega’s) kennen en begrijpen. Ieder mens is uniek en heeft bijzondere kwaliteiten. Indien deze op de juiste wijze worden gebruikt wint zowel het individu alsook het team aan kracht. Dit is in feite de kern van Insights Discovery.

Insights Discovery is een praktische ondersteuning voor directies, leidinggevenden en HR professionals. Met kleine inspanning en relatief lage kosten worden met Insights grote resultaten behaald.

Goede-dag-Slechte-dag

DE INSIGHTS® PROFIELEN

Insights Discovery is gebaseerd op het werk van Carl Gustav Jung, de grondlegger van de hedendaagse persoonlijkheids-typologie.

Het profiel wordt gegenereerd aan de hand van een (online) vragenlijst die door de deelnemer wordt ingevuld. Het bestaat uit meer dan 20 pagina’s met concrete en persoonsgebonden informatie over onder meer:

 • Persoonlijke stijl
 • Omgang met anderen
 • Besluitvorming
 • Sterke en zwakke punten
 • Communicatie
 • Blinde vlekken
 • Suggesties voor ontwikkeling

De profielen zijn toegankelijk, specifiek, helder en diepgaand. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de Insights Discovery profielen bijzonder goed scoren op validiteit en betrouwbaarheid.

Bijkomend voordeel voor de werkgever is dat de trainingen in combinatie met de persoonlijke profielen vaak worden gezien als een ‘cadeautje’ van de werkgever. Insights draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling van de medewerker, waar men zowel zakelijk als privé beter van wordt.

Image-Insights-poppetjes-600x270

WERELDWIJD

Insights Discovery wordt wereldwijd door organisaties gebruikt ter ondersteuning van onder meer werving & selectie, cultuurveranderingen, persoonlijke effectiviteit en teameffectiviteit, coaching en leiderschapsontwikkeling.Insights (www.insights.com) is een organisatie die in circa 30 landen actief is.

De profielen zijn in 25 talen verkrijgbaar. Voorbeelden van bedrijven die gebruik maken van Insights zijn onder meer Siemens, 3M, Nike, Deutsche Bank, KLM, Orange, Shell, British Telecom en Merrill Lynch.

TRAINING & INSIGHTS
De training Persoonlijke Effectiviteit en Teamdynamiek is voor organisaties of afdelingen een prachtig middel voor het inzetten van Insights. De deelnemers maken tijdens de training kennis met de verschillen tussen mensen vanuit de theorie (waaronder bijvoorbeeld introversie versus extraversie) en de effecten die deze verschillen hebben op onderlinge communicatie en menselijk gedrag in de dagelijkse werkpraktijk. Voorbeelden en situaties worden daarbij goed afgestemd op de deelnemers en de organisatie.

De training laat teams beter functioneren en beter samenwerken. Vaak draagt de training bij aan de arbeidsproductiviteit van het individu. De Insights training wordt ook als teambuilding-activiteit ingezet.

De training wordt gegeven in een sessie van een dagdeel. Uit ervaring weten we dat dit voor een dergelijke training bijzonder effectief is. De trainingssessie kan ingepland worden tijdens kantooruren, maar kan ook (deels) buiten kantooruren worden gegeven.

Wielposities

INSIGHTS VERDIEPINGSWORKSHOPS

Ook zijn praktische (2 uur durende) verdiepingsworkshops beschikbaar. Deze zijn bedoeld voor mensen die reeds over een persoonlijk profiel beschikken. De volgende workshops zijn beschikbaar:

 • Leidinggeven
 • Effectief vergaderen
 • Stressreductie
 • Feedback
 • Adviseren en verkopen

 

PERSOONLIJKE SESSIES / COACHING & INSIGHTS

Insights leent zich als instrument heel goed voor persoonlijke gesprekken. In één of meerdere individuele gesprekken met medewerkers of leidinggevenden kunnen specifieke zaken (gerelateerd aan bijvoorbeeld communicatie, time management, leidinggeven of samenwerking) op vertrouwelijke en persoonlijke basis worden besproken, uitgediept en aangepakt.

Het Insights profiel biedt een heldere en gestructureerde basis voor constructieve gesprekken over uiteenlopende werk-gerelateerde onderwerpen. De profielen zijn positief geformuleerd en ook de gesprekken worden door de medewerkers als positief ervaren.

Coaching van groepen (bijvoorbeeld een team of afdeling) is ook mogelijk. Wij werken in dat geval met de groep aan vergroting van de effectiviteit van de groep, daarbij rekening houdend met de verschillende persoonlijkheden van de individuen.

INSIGHTS ALS INSTRUMENT BIJ WERVING & SELECTIE

Door potentiële nieuwe medewerkers het Insights profiel te laten invullen krijgt men een duidelijk beeld van de persoonlijke kwaliteiten en het aanwezige potentieel van de kandidaten, bijvoorbeeld op het gebied van management, verkooptechnieken of relatiebeheer. Ook komen in het profiel specifieke aandachtspunten naar voren voor het effectief functioneren van een medewerken in de functie.

EXTRA HOOFDSTUKKEN IN HET PROFIEL

Voor specifieke functies of situaties kan een extra hoofdstuk aan het profiel worden toegevoegd, namelijk:

 • Management – Dit hoofdstuk stelt leiderschaps- en managementontwikkeling centraal. Het laat managers gericht kijken naar hun eigen managementstijl en naar de behoeften van medewerkers. Motivatie, werkomgevingen voorkeur voor leiderschapsstijl worden uitvoerig belicht.
 • Persoonlijke ontwikkeling – Dit hoofdstuk laat zien hoe iemand zich
op verschillende terreinen persoonlijk kan ontwikkelen. Dit hoofdstuk kan een integraal onderdeel vormen van een coachingstraject.
 • Verkoopeffectiviteit – Dit hoofdstuk onderzoekt de individuele aanpak voor verkoop of beïnvloeding in elke verkoopfase, van voorbereiding tot en met afronding en relatiebeheer.
 • Interviews – Dit aanvullende hoofdstuk telt één pagina met daarop relevante vragen die door de organisatie kunnen worden gesteld aan die specifieke kandidaat tijdens een werving- & selectietraject De vragen raken juist die gebieden waar de kandidaat moeite mee kan hebben. Met dit hoofdstuk kan worden getoetst in hoeverre de kandidaten zich bewust zijn van hun eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten.